№ 29 2019 елның 27 августыннан
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Макаровка авыл җирлеге башкарма комитетының 2013 елның 09 гыйнварындагы 10 номерлы карарын үз көчен югалткан дип тану турында

Скачать
№ 1 от 31.01.2019 г.
Макар авыл җирлегендә җирләү буенча хезмәтләрнең гарантияләнгән исемлеге нигезендә күрсәтелә торган хезмәтләр бәясен раслау турында

Скачать