Подробнее : http://makarovskoe-sp.ru/novosti/112-besplatnoe-tsifrovoe-efirnoe-televidenie