№ 25 от 02.07.2019 г.
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Макаровка авыл җирлеге башкарма комитетының 2016 елның 23 гыйнварындагы 2 номерлы карары белән расланган күчемсез милек объектларына адреслар бирү, үзгәртү һәм гамәлдән чыгару буенча муниципаль хезмәт...

Скачать